Vill ni öka er försäljning och tillväxt?

Vi arbetar med försäljningsutveckling och tillväxtskapande insatser.

Försäljning fungerar annorlunda idag

2020 kommer kunderna ha genomfört 80-90 % av sitt beslut (kundresan) digitalt utan kontakt med säljaren,

MEN upp till 90 % av kunderna skulle kunna tänka sig ha kontakt med en säljare inför sitt beslut. Om lösningen är ny för kunden eller beslutet komplext eller riskfyllt är ännu fler positiva till kontakt. *

Dagens säljare måste ha effektiva säljstrategier och kunna hantera en säljprocess som sker både digitalt och analogt där det egna beteendet är helt avgörande när tjänsterna och produkterna är snarlika.

Säljledarna måste kunna arbeta med resultatdrivande coachning och rätt nyckeltal för att hjälpa säljarna att nå sina mål. Ledning och styrelse måste säkerställa att sälj- och marknadsstrategier och processer är effektiva och att kulturen inom organisationen stöttar dem.

I detta landskap arbetar HIPER. Vi skapar tillväxt och lönsamhet tillsammans med våra kunder.

High Performance through Sales Excellence

*Gartner

Kontakta oss
Ladda ner vår kostnadsfria artikel

Från säljare till rådgivare i 8 steg

Ladda ner artikeln här

Våra tjänster

Det bästa vi vet är bolag som inte talar om säljutbildningar eller att ha en aktivitet för en kick-off, utan bolag som vet vilket mål de vill uppnå och som vill ha en modern, effektiv försäljningsorganisation med högre tillväxt. Då kan vi blanda våra kompetenser och verktyg och skapa ett perfekt upplägg, “a perfect fit”.

RÅDGIVNING

Vi vägleder, stöttar och coachar er mot högre tillväxt. 

STRUKTUR & KULTUR

Vi hjälper er att skapa en effektiv struktur och en matchande kultur; framåtlutade, med stöd av moderna digitala verktyg, för att skapa tillväxt.

UTBILDNINGAR & WORKSHOPS

Effektiva tillfällen för t ex säljträning, vässa presentationstekniken, träna pitchar och förhandling eller för att sätta en gemensam story (corporate storytelling) som underlättar försäljningen. 

SALES PROCESS OUTSOURCING

För organisationer som inte har en egen försäljningsorganisation eller som vill bryta in på en ny marknad eller som behöver mer muskler; vi kan hjälpa till med en eller flera dedikerade säljare eller affärsutvecklare. Varje upplägg skräddarsys för kunden.

Högpresterande företag har tre saker gemensamt


1. En stark affärskultur

2. En säljorienterad VD
3. En strukturerad säljprocess som följs upp
 

McKinsey & Co, Insights 2019

Ladda ner vår företagspresentation
LADDA NER Vår KOSTNADSFRIA ARTIKEL

Boosta din kundplattform i 3 steg

Fyll i din e-mail så så skickar vi artikeln

Effektiva säljstrategier är nyckeln till tillväxt

Alla organisationer har sina styrkor och svagheter och alla branscher fungerar olika, men våra kunder upplever ofta något av problemen nedan.

FÖRSÄLJNING INTE PRIORITERAT

Försäljning är inte det viktigaste eller häftigaste och kulturen präglas av annat än affärsfokus. Den försäljning som sker är oregelbunden och många förlitar sig på gamla kontakter.

SAKNAS PROCESSER OCH METODIK

Det saknas struktur, säljstrategier, processer, metodik och verktyg för hur försäljningen ska fungera, så det utvecklas aldrig någon best practice och det aldrig sker någon systematisk förbättring.

INGA MÅL ELLER COACHNING

Det saknas personliga mål för försäljning och säljaktiviteter. Företaget lägger tid och pengar på marknadsföring som hemsida och mässmaterial men mycket lite tid och pengar på proaktiv kontakt med potentiella kunder och att mer effektivt hantera intressenter. De som ska sälja får ingen coachning i hur de ska sälja på bästa sätt för att tillvarata de chanser som uppstår.

Ok, så hur arbetar vi då?

Vi tar fram säljstrategier baserat på dina och organisationens behov. Men vi kan komma
att utmana dig, baserat på vår erfarenhet, så att vi tillsammans landar i en annan lösning än vad du först trodde var rätt. Men alltid med ett enda syfte – att skapa en betydligt ökning av er tillväxt och lönsamhet.

JAG VILL VETA MER

RÅDGIVNING OCH COACHNING

Till exempel:
Sales Buddy – vi är hos er t.ex. varannan vecka för att stötta och coacha.

UTBILDNINGAR OCH WORKSHOPS

Training Day – t.ex. i hur ni ska dra nytta av Social Selling i olika kanaler.

STRUKTUR OCH KULTUR

Scan & Plan – vi definierar och strukturerar tillsammans en effektiv process.

SALES PROCESS OUTSOURCING

Staff & Sell – en av våra B2B-säljare tar hand om hela eller delar av er försäljning. Vi coachar och följer upp för att era mål ska uppnås.

Ladda ner vår artikel med 8 effektiva förhandlingstips

Ladda ner artikeln här

Har ni startat er resa?

Söker ni en säljande delägare?

För organisationer som inte har en egen lösning för försäljningen eller som vill ha en partner som kan specialisera sig på försäljningen, kan HIPER vara ett alternativ. Vi blir en aktiv delägare som tar hand om försäljning och marknadsföring, för att se till att det kommersiella arbetet fungerar. Vid behov kan vi också hjälpa till med kapitalanskaffning och kontakter med andra rådgivare och specialister. Kontakta oss för ett informellt möte, vi lyssnar alltid gärna och kan berätta om våra egna entreprenörsresor.

KONTAKTA OSS NU

Vi har själva gjort det

HIPER är ett konsultbolag i Lund inriktat på att stötta och utveckla kunder för att skapa högre tillväxt.
Våra konsulter har själva bakgrund som entreprenörer och konsulter inom försäljnings- och affärsutveckling.

Vår övertygelse

Vi värdesätter tillväxt – de som vill och vågar skapa tillväxt ska få både uppskattning och stöd. För tillväxt skapar mer än bara resultat, det skapar möjligheter både inom och utanför företaget. 

Vårt arbetssätt

Vi arbetar faktabaserat och ger er alla insikter och all kunskap vi har samlat på oss genom åren. Som personer är vi varma och nyfikna.

Kontakta oss