Hash

Hash

Ett hash är en envägs-kryptering. Det går alltså inte att återskapa en fras från dess beräknade hash.
Hiper Sales Excellence
2019-02-10T18:49:52+00:00
Ett hash är en envägs-kryptering. Det går alltså inte att återskapa en fras från dess beräknade hash.