CIA

CIA

Inom IT-säkerhet används CIA modellen för att beskriva de tre viktigaste komponenterna. Confidentiality, Integrity och Availabilty.
Hiper Sales Excellence
2019-02-10T20:09:48+00:00
Inom IT-säkerhet används CIA modellen för att beskriva de tre viktigaste komponenterna. Confidentiality, Integrity och Availabilty.