Edge computing

Edge computing

Edge computing är en variant av cloud computing där man istället för att behandla datan i molnet gör det i IoT enheten innan det skickas till molnet.
Hiper Sales Excellence
2019-02-10T20:04:44+00:00
Edge computing är en variant av cloud computing där man istället för att behandla datan i molnet gör det i IoT enheten innan det skickas till molnet.