Hacker

Hacker

En hacker delas in i tre typer, white hat, black hat och grey hat. En black hat hacker (kallas också cracker) avsikter är onda och avser att skada. En white hat hacker har goda avsikter och hjälper till med att sätta upp försvar eller pen testing. En grey hat hacker befinner sig emellan dessa och kan tex vara den som utför ett intrång och sedan erbjuder sig att hjälpa eller förhindra framtida liknande intrång mot betalning.
Hiper Sales Excellence
2019-02-12T13:35:29+00:00
En hacker delas in i tre typer, white hat, black hat och grey hat. En black hat hacker (kallas också cracker) avsikter är onda och avser att skada. En white hat hacker har goda avsikter och hjälper till med att sätta upp försvar eller pen testing. En grey hat hacker befinner sig emellan dessa och kan tex vara den som utför ett intrång och sedan erbjuder sig att hjälpa eller förhindra framtida liknande intrång mot betalning.