Hybrid moln

Hybrid moln

När ett företag använder sig av ett hybrid moln innebär det att de använder en kombination av ett privat och ett publikt moln.
Hiper Sales Excellence
2019-02-10T19:59:23+00:00
När ett företag använder sig av ett hybrid moln innebär det att de använder en kombination av ett privat och ett publikt moln.