OSI modellen

OSI modellen

OSI modellen beskriver datorkommunikationen i 7 lager. De understa lagren är närmast hårdvaran och representeras av det fysiska överföringsmediet.
Hiper Sales Excellence
2019-02-11T21:00:46+00:00
OSI modellen beskriver datorkommunikationen i 7 lager. De understa lagren är närmast hårdvaran och representeras av det fysiska överföringsmediet.