Testimonials

Hybrid moln

När ett företag använder sig av ett hybrid moln innebär det att de använder en kombination av ett privat och ett publikt moln.

Maskininlärning

Maskininlärning är när man i ett datorprogram förädlar programmets funktion genom att hitta och använda samband i dataset. Området gränsar till AI.

Spear phishing och whaling

Spear phishing är som phishing men riktat mot utvalda mål. Whaling är istället riktat mot personer med en viktig position, till exempel en VD.

Phishing

Phishing (nätfiske) är att skicka email med avsikt att få mottagaren att klicka på en länk, skicka uppgifter eller på annat sätt lura för att få åtkomst till information man inte har rätt till.

Hash

Ett hash är en envägs-kryptering. Det går alltså inte att återskapa en fras från dess beräknade hash.

OT

OT är IT fast för industriella nätverk. Det står för operational technology.

Python och R

De mest använda programmeringsspråken för dataanalys heter Python och R.