Spoofing

Spoofing

URL spoofing är när man via en länk i t.ex. ett mail leder en icke ont anande besökare till en falsk hemsida som till utseende är identisk med en väl etablerad hemsida.
Hiper Sales Excellence
2019-02-16T19:51:33+00:00
URL spoofing är när man via en länk i t.ex. ett mail leder en icke ont anande besökare till en falsk hemsida som till utseende är identisk med en väl etablerad hemsida.