Symmetrisk kryptering

Symmetrisk kryptering

Vid symmetrisk kryptering används samma nyckel för att kryptera och dekryptera data. Vid asymmetrisk används olika nycklar för kryptering och dekryptering.
Hiper Sales Excellence
2019-02-11T20:44:45+00:00
Vid symmetrisk kryptering används samma nyckel för att kryptera och dekryptera data. Vid asymmetrisk används olika nycklar för kryptering och dekryptering.