Dataanalys för maskin och processoptimering

Effektiva verktyg

Inledning

Kursen går igenom begreppen dataanalys, datalagring, datainsamling, data mining, visualisering av data, datamodellering, prediktivt underhåll och mycket mer. Den studerande ska ha förståelse för hur man samlar in och strukturerar stora mängder data och hur man sedan analyserar, modellerar och visualiserar för att kunna använda datan i utvecklande syfte.

En stor del av kursen lägger fokus på att praktiskt kunna tillämpa tekniker för att i en programmeringsmiljö kunna hämta, behandla och visa data. Kursen ger även den studerande möjligheten att bekanta sig med något business intelligence som tex Microsoft Power BI. Syftet är att  man ska få prova på att arbeta med hela processen – från rådata till strukturerad information.

I kursen använder vi oss av programmeringsspråken Python och R för att analysera datan.

Till följd av industri 4.0, digitaliseringen och IoT samlas det in mer data än någonsin. Förmodligen mer än vad som behövs. Med dataanalys kan vi kan vi göra ordning bland all ostrukturerad data som vi samlat in. Det svåra är att hitta balansen mellan investeringar i IoT och förväntade resultat. Det är här dataanalytikern kommer att göra stor skillnad.

Mål

  • Förstå dataanalysens plats i den egna verksamheten.
  • Kunskap om hur man hittar relevant data i stora databaser.
  • Erfarenhet av att hämta ut relevant data.
  • Kunskap om de metoder som finns för att hämta ut data.
  • Kunskap om datamodellering.
  • Kunskap om hur man presenterar olika typer av data.
  • Kunskap om programmeringsspråken Python och R.

Genomförande

Lärarledda föreläsningar och workshops varvas med interaktiva moduler via vår digitala läroplattform. Utbildningen pågår i ca. 2 månader och kan med lätthet kombineras med ordinarie arbete.

Pris

Kontakta oss för offert