IT och IT-säkerhet för industrin

IT vägen till framtiden

Inledning

Denna kursen består av två huvuddelar. Först generell IT för industrin och sen OT-säkerhet. IT säkerhet har aldrig varit så aktuellt som det är idag och antalet cyber attacker mot företag och industrier ökar markant i både antal och allvar varje år. Tyvärr tystas mycket av det ner eftersom få företag vill erkänna att de haft intrång då det kan skada deras rykte och affärsverksamhet.

Kursen ger kunskap om hur man konfigurerar och sätter upp ett IT nätverk i en industriell miljö, hur man analysera risken för säkerhetshot samt hur man skyddar den egna organisationens system och data. Den studerande får lära sig hur man kan hantera den ökade säkerhetsrisk som internet och molntjänster innebär. Kursen går också igenom hur kommunikationsprotokollen fungerar, hur de är uppbyggda samt metoder för hur man säkrar upp dem. Dessutom går man in på metoder för att sätta upp och konfigurera routrar för att förbättra säkerheten i det egna nätverket.

Mål

  • Ha kunskap om olika komponenter i ett IT nätverk och hur de samverkar.
  • Förstå och kunna designa IT infrastrukturen i en automationsanläggning.
  • Ha kunskap om OSI modellen.
  • Förstå de vanligaste IT protokollen och säkerhetsriskerna med det.
  • Ha kunskap i hur man sätter upp en säker nätverkstopologi.
  • Kunna redogöra för CIA modellens ingående delar.
  • Förstå vilka säkerhetsrisker som finns och hur man skyddar sig mot dem.
  • Förstå hur IT-säkerhets komponenter som, IDS, IPS, honeypots, honeynets, firewalls, DMZ, SIEMs osv fungerar och hur man kan använda dem.
  • Ur ett IT-säkerhetsperspektiv kunna identifiera svagheter och föreslå åtgärder i en befintlig automationsanläggning.
  • Förstå vad som särskiljer IT och OT (operational technology) samt hur dessa samverkar.

Genomförande

Lärarledda föreläsningar och workshops varvas med interaktiva moduler via vår digitala läroplattform. Utbildningen pågår i ca. 3 månader och kan med lätthet kombineras med ordinarie arbete.

Tips

OT-säkerhet är ett ämne som blir mer och mer aktuellt. Det finns ett par certifieringar av bland annat GIAC och SANS som är rätt väg att gå om du vill blir en aktör på området.

Pris

Kontakta oss för offert