Objektorienterad programmering

Inledning

Kursen ska ge kunskap i och erfarenhet av programmering i olika språk och i olika utvecklingsmiljöer. Kursen ska ge den studerande grundläggande förståelse för olika programmeringsspråk och vilket syfte och användningsområden de kan ha i ett digitaliseringsprojekt. Den studerande ska även kunna utföra programmeringsuppgifter i flertalet olika språk och kunna bedriva självständigt utvecklingsarbete.

Mål

  • Förstår skillnaderna mellan olika programmeringssätt
  • Ha kunskaper om programmering i lågnivå programmering
  • Ha kunskaper om objektorienterad programmering
  • Kunna utföra medelsvåra programmeringsuppgifter i objektorienterad programmering.
  • Kunna gör en tidsuppskattning och ett estimat av en programmeringsuppgift
  • Ha förståelse för de olika programmeringsspråkens fördelar och nackdelar i olika applikationer

Genomförande

Lärarledda föreläsningar och workshops varvas med interaktiva moduler via vår digitala lärplattform. Utbildningen pågår i ca. 3 månader och kan med lätthet kombineras med ordinarie arbete.

Pris

Kontakta oss för offert