Sales Process Outsourcing

Outsourcing?

Ett modernt sätt att driva försäljning

Vi kombinerar bemanning med effektiv säljcoachning för att nå era försäljningsmål

Högre tillväxt med dedikerade säljare

Sales Process Outsourcing kan vara en möjlighet för er som:
– Inte hinner sälja så mycket som ni vill
– Inte känner att försäljning är er kärnkompetens och inte heller vill utveckla den förmågan
– Snabbt vill komma ut på marknaden med era produkter

Berätta mer

Vad innebär outsourcing av försäljning?

Outsourcing av hela eller delar av försäljningen fungerar på samma sätt som all annan outsourcing. Vi bestämmer tillsammans vad uppdraget ska omfatta, vilka mål som ska uppnås, hur försäljingsprocessen ska se ut och hur ersättningsmodellen ska byggas upp. Ofta inleder vi med en testpilot inom ett avgränsat område. 

Rekrytering – sköter vi

Ofta kan det vara ett stort steg att rekrytera sin första säljare. I andra fall kan det kännas svårt att rekrytera en säljare då det är en annan kompetens än den man själv har. Med er försäljning är outsourcad till oss sköter vi rekryteringen (och introduktionen och träningen) så att du kan arbeta med annat.

Mål och process – sköter vi tillsammans

Tillsammans tar vi fram de mål, den säljstrategi och den säljprocess som säljarna ska arbeta efter. Vi bestämmer också var eventuell överlämning av kunderna till er sker eller var vi säljer med gemensamma krafter för att nå bästa resultat.

Coachning – sköter vi

Säljare som får löpande säljcoachning och stöd säljer mer, med bättre lönsamhet. Därför kommer vi att coacha den säljare som arbetar åt dig, för att säkerställa maximal utdelning.

Försäljningen – sköter vi

Det löpande försäljningsarbetet tar vi hand om. Du arbetar med din kärnverksamhet. 

HUR SKULLE DITT BOLAG KUNNA VÄXA?

Utveckla din kärnverksamhet – låt oss sälja åt dig

Det finns många faktorer som bidrar till tillväxt, men en fungerande och kontinuerlig försäljning är en helt avgörande faktor.

Jag vill veta mer
Ladda ner vår kostnadsfria artikel

Hur du som entreprenör lyckas med din försäljning

  Ladda ner artikeln här

  Processen

  När vi startar ett nytt uppdrag följer vi vår strukturerade process i fem steg.

  1. Kunskapsöverföring

  Överföring av kunskap kring företag, produkt, kunder, bransch, konkurrenter, verktyg osv.

  2. Överföring av säljprocessen

  Vi arbetar först gemensamt med er befintliga säljprocess och tar sedan över arbetet, och tillsammans med er skapar vi vid behov en ny process. Vi identifierar SLAs, tillför säljresurser och säljledarresurser och normalt sett startar vi med en testpilot.

  3. Utfasning

  Vi fasar ut ert försäljningsarbete så att ni kan frigöra er tid och era resurser till kärnverksamheten. Vi följer och utvärderar försäljningen och de SLAs som vi har avtalat.

  4. Business as usual

  Er försäljning är outsourcad och vi arbetar enligt vår överenskommelse.

  5. Ständiga förbättringar

  Ständiga förbättringar avseende process, kvalitet på säljinsatser etc.

  Ersättnings-modellen

  Det finns olika ersättningsmodeller.

  Ersättning per arbetad tid

  Vår ersättning baseras på den tid vi arbetar år er. En enkel modell där ni vet hur stor er kostnad blir och vi vet vad vår intäkt blir.

  Ersättning per aktivitet

  Vår ersättning baseras på olika akvitieter och milstolpar i processen, t ex bokat möte med kund, lämnad offert, vunnen affär osv.

  Prestationsbaserad ersättning

  Vi delar risken och möjligheterna. Vår ersättning är helt rörlig och utgår först när vi har gjort en affär. Ingen initial kostnad för er, men högre ersättning för oss när vi lyckas.

  Andel i bolaget

  För företag som är intresserade av det undersöker vi möjligheten att vi byter vårt arbete och vår expertis mot en andel av företaget. Ni får en dedikerad och långsiktig säljavdelning och vi får ta del av företagets värdeutveckling.

  Olika behov kräver olika lösningar. Försäljning handlar om att förstå sin kund och anpassa sina lösningar.

  Därför vill vi gärna ha en dialog med dig innan vi tar fram en offert. Så att det blir rätt och relevant för det du vill uppnå.

  Hör av dig. Vi tar en kaffe eller en promenad och talar affärsmöjligheter