Future Tech champs

En helt ny typ av utbildning!

Bromsas ditt företag av kompetensbristen? Tar rekryteringen alldeles för mycket tid i anspråk?
Hiper har lösningen. På sexton veckor kan vi utbilda en ny medarbetare tack vare case-driven pedagogik i högt tempo, samarbeten i team och ständig feedback – vi kallar det High Impact Learning. Ta kontakt med framtidens skola och beställ skräddarsydd kompetens redan idag.

Vad handlar det om?

High Return on Education

Det här är framtidens skola. Vi möjliggör snabba
karriärskiften och tillväxt genom att föra samman de mest ambitiösa deltagarna med de snabbast växande branscherna. 

Vi kallar dem “Future Tech Champs”, det är dina nya kollegor som kommer med rätt kompetens i rätt tid.

I Öresundsområdet är det stor brist på kompetens inom IT och mjukvaruutveckling. För att möta arbetsmarknadens behov av kompetent arbetskraft måste utbildningar för vuxna bedrivas mycket mer effektivt och arbetsgivarna måste bli mer delaktiga i vilka utbildningar som genomförs och vilket innehåll de har. Hiper Competences “High Impact Learning Programs” är vårt svar: en ny typ av intensiv­­utbildning som är effektiv i både lärande och tidsåtgång. Utbildningarna hålls ständigt aktuella tack vare nära samarbete med branschen och våra yrkesverksamma lärare.
Genom våra program utbildar vi morgondagens Tech Champs – redo för anställning och redo för att starta sin nya karriär!

Hur fungerar det?

High Impact Learning innebär praktiskt lärande i högt tempo, samarbeten i team och konstant feedback. Vår metod startar med en noggrann rekryteringsprocess där vi väljer ut ambitiösa personer med rätt potential. Utbildningen drivs som bootcamp på heltid, vanligtvis under fyra intensiva månader i våra egna lokaler.

Täcker behov på rollspecifika kompetenser
Under det intensiva programmet utbildar vi deltagarna i kompetens som saknas på arbetsmarknaden. Våra goda relationer och ständiga dialog med arbetsgivare och kunder kring deras branschbehov vägleder oss.

Omsätter kunskap i praktisk tillämpning
Vi utgår från konkreta uppgifter för det som ska läras. Aktiviteterna och uppdragen ska engagera, motivera och vara utformade med nära koppling till yrkesrollen. Samtidigt hjälper vi företag med att få tillgång till eftertraktad kompetens.

Skräddarsyr utbildningar åt våra partner
Hindrar kompetensbrist er tillväxt så kan ett Boot camp för Future Tech Champs vara lösningen.

Kontakta oss

Vänta inte på ny kompetens – utbilda den!

Vår lösning:

En innovativ lösning i tre delar, för att skapa dina framtida medarbetare.

1. Nogrann rekryteringsprocess

Under rekryteringen väljer vi ut ambitiösa personer med rätt förmågor för respektive utbildningsinriktning, där motivation och framtida potential går före CV och bakgrund. Många kandidater utnyttjar denna språngbräda för att skifta karriär. Denna process gör det dessutom möjligt för en bredare målgrupp att ta sig in i branschen och för arbetsgivare att nå nya kandidater.

2. High Impact Learning – bootcamp

Under de vanligtvis 16 intensiva veckorna ges deltagarna 500 kodtimmar – lika många eller fler än på en traditionell treårig IT-utbildning. Det fungerar tack vare studier i så kallat bootcamp-format anpassat till utbildningsformen High Impact Learning. I den utgår vi hela tiden från konkreta uppgifter som är relevanta för yrkesrollen. Detta säkras med hjälp av våra lärare som är ansedda experter inom sina respektive fält.

3. Redo för jobb

Efter utbildningen är deltagarna redo för jobb och att starta sin nya karriärer. Arbetsgivaren kan anstäla direkt till sin egen organisation eller hyra via Hiper, för att testa vad en Future Tech Champ kan. Med framtidens skola skapar vi långsiktiga lösningar – på 16 veckor.

I korta ord

Exempel på utbildningar: 
– Frontend-utvecklare
– Backend-utvecklare
– Webbutvecklare med fokus på Javscript

Efterfrågan:
Vi skapar ny kompetens genom våra utbildningar och du som arbetsgivare kan få tag i nya medarbetare som annars inte finns på arbetsmarknaden.

Effektivt:
Från startskott och inom 4-5 månader har du din nya medarbetare examinerad och redo för att starta sin nya roll. 

Ökad mångfald:
Då vi tittar primärt på drivkrafter, potential och motivation kan vi utbilda helt andra typer av kandidater än vad du normalt sett kommer i kontakt med.  Vår rekryteringsprocess lägger vikt på vad kandidater kan göra imorgon, inte vad de gjorde igår. 

Skräddarsytt:
Vi kan skapa en helt ny utbildning, och skräddarsy den enligt kundens behov.

Varför bootcamps med Hiper? 1. För att det är en stor brist på efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden och stor konkurrens om de som redan har rätt kompetens.
2. För att dagens studenter har höga förväntningar på att utbildningar ska vara effektiva och ha tydlig payback (vi kallar det Return on Education).
3. För att arbetsgivare inte längre kan vänta på att rätt utbildning dyker upp eller på individuell basis internutbilda under längre perioder.
4. För att vår utbildningsmodell är riktigt effektiv, tack vare högt tempo, aktivitetsbaserat lärande, ständigt teamarbete och outtröttlig feedbackdialog. Det skapar engagerade deltagare och möjliggör en brant utvecklingskurva. 

Kontakta oss