Frontendutveckling i HTML, CSS och Javascript

Effektiva verktyg

Inledning

Kursen är en fokusutbildning på frontendutveckling i HTML, CSS och Javascript för att kunna göra vackra och dynamiska hemsidor.

Kursen ger den studerande kunskaper och färdigheter inom utveckling med HTML5 och CSS3 med både mobila och stationära plattformar i åtanke. Stort fokus kommer att ligga på användarvänlighet och tillgänglighet varför responsivitet, genomtänkt programstruktur samt content-optimering ingår som delar.

Den studerande lär sig även att använda verktyg och ramverk som bootstrap, Sass/Less, CSS-paket för att förenkla utvecklingen.

Kursen täcker också Javascripts grunder som variabler, datatyper, loopar, funktion, objekt etc. Den går också in på hur javascript interagerar med webbsidor, DOM manipulering, för att skapa dynamik.

Den studerande kommer lära sig om relevanta ramverk och bibliotek som tex Angular, React, nodeJS och jQuery samt få kunskap i vad som skiljer dessa. Efter detta sker en djupdykning i React biblioteket för att skapa komplexa användargränssnitt.

Mål

  • Förstå HTML, CSS och Javascript
  • Responsiv design
  • Kunna använda Javascript för dynamiska gränssnitt
  • NodeJS, AngularJS och ReactJS i frontend
  • Djupdykning i React

Genomförande

Lärarledda föreläsningar och workshops varvas med interaktiva moduler via vår digitala läroplattform. Utbildningen pågår i ca. 4 månader.

Pris

Kontakta oss för offert