Industridigitalisering för automationsingenjörer

industridigitalisering

Inledning

Industridigitalisering för automationsingenjörer är en påbyggnadsutbildning för ingenjörer verksamma inom automation och industriutveckling. Fokus i utbildningen ligger på programmering i högnivåspråk, IT, IT/OT-säkerhet, molnlösningar, dataanalys. Man ska första informationens väg från sensor, till PLC, via nätverk upp till ett SCADA/MES system, till molnet, och via analys ner till beslutsrummet. Ambitionen är att möta upp det ökade behovet av resurser som behövs inför digitaliseringen av industrin.

Digitaliseringen går som en löpeld genom industrin men de saknas kompetens som kan förverkliga den. Industridigitaliseringen ligger i området mellan IT och industriautomation. Det krävs kompetens inom båda delar och det är få personer som har den. Den här utbildningen är den enda företagsutbildningen inom detta och är därmed unik i sitt slag.

Innehåll

Objektorienterad programmering

Kursen ska ger grundläggande förståelse för olika programmeringsspråk och vilket syfte och användningsområden de kan ha i ett digitaliseringsprojekt.

IT och IT/OT säkerhet

Kursen ger kunskap om hur man konfigurerar och sätter upp ett IT nätverk i en industriell miljö, hur man analysera risken för säkerhetshot samt hur man skyddar den egna organisationens system och data.

Molntjänster och datahantering

Den studerande får lära sig hur molntjänster kan användas i en industriell verksamhet och vad man ska tänka på när man implementerar det.

Dataanalys och visualisering

Den studerande ska ha förståelse för hur man samlar in och strukturerar stora mängder data och hur man sedan analyserar, modellerar och visualiserar för att kunna använda datan i utvecklande syfte.

Genomförande

Lärarledda föreläsningar och workshops varvas med interaktiva moduler via vår digitala läroplattform. Utbildningen pågår i ca. 4 månader och kan med lätthet kombineras med ordinarie arbete.

Tips

Vi erbjuder även dedikerade kurser för de olika momenten i denna kurs. Då går vi ner lite mer i detalj i respektive del. Läs gärna om dem på Dataanalys för maskin och processoptimering , IT och IT-säkerhet för industrin och molntjänster och datahantering för industrin.

Pris

Kontakta oss för offert