Molntjänster och datahantering i Azure

Modern försäljning, försäljningsutveckling

Inledning

Syftet med kursen är att den studerande ska lära sig olika lösningar för datalagring och hur man hanterar och interagerar med databasen. Den studerande får lära sig hur molntjänster kan användas i en verksamhet och vad man ska tänka på när man implementerar det. Vi går in på olika begrepp som skalning, lastbalansering, hybridcloud och vilken påverkan de har när man bygger sin långsiktiga lagringsstrategi. De studerande får även lära sig att hantera API:er och fördjupa sig i bland annat Microsoft Azures molntjänster för att förstå hut IOT produkter kan användas och kopplas till dessa tjänster. Molnleverantörerna utökar ständigt sitt tjänsteutbud med funktioner som tex maskininlärning. Vi går genom dessa tjänster så den studerande får en överblick samt en känsla för vad som passar in i egna verksamheten samt vad som inte gör det.

Att flytta upp verksamhetens information i molnet ger både fördelar och nackdelar. En klar fördel är att datan säkras upp på flera servrar globalt och inte bara i de egna lokalerna. Samtidigt innebär detta en säkerhetsrisk att låta en molnleverantör förvalta datan utanför de egna lokalerna. Om ni behöver bygga upp er kompetens inom IT och IT säkerhet erbjuder vi kursen IT och IT-säkerhet för industrin.

Mål

  • Förstå olika databastypers uppbyggnad och användningsområden.
  • Förstå konceptet big data och dess syfte.
  • Ha kunskap om hur kommunikation sker mot databaser och vilka programmeringsspråk som används.
  • Erfarenhet av hur man använder databaser och molntjänster.
  • Ha kunskap om olika molntjänstleverantörer samt vilka molntjänster som erbjuds och hur man använder dessa.

Genomförande

Lärarledda föreläsningar och workshops varvas med interaktiva moduler via vår digitala läroplattform. Utbildningen pågår i ca. 2 månader och kan med lätthet kombineras med ordinarie arbete.

Tips

I stort sett alla molntjänstleverantörer som AWS, Microsoft Azure och Google cloud har gratis testperioder samt demoprojekt för att man ska få en första inblick i hur man kan använda och integrera dem i den egna verksamheten.

Pris

Kontakta oss för offert