TEKNOLOGI + EFFEKTIVA UTBILDNINGAR = MORGONDAGENS FÖRSPRÅNG

Vad behöver du?

Utbildningar inom industriell IT och mjukvaruutveckling

För både organisationer och individer

Våra utbildningar

YH-utbildningar Vi hoppas kunna starta nya YH-utbildningar hösten 2020. För dig som vill arbeta som mjukvaruutvecklare inom industriell IT, som fullstack webbutvecklare eller cloudutvecklare inom Microsoft Azure. 

Företagsutbildningar
Vi skapar utbildningar efter varje organisations behov och kan skapa innehåll och utbildningsform som passar alla typer av organisationer. 

Academy 
Vi genomför korta, intensiva utbildningar för individer som vill lära sig nya områden eller vässa sin kompetens, eller skapar helt nya program för att hjälpa en arbetsgivare med sitt kompetensbehov. 

Läs mer om våra utbildningar
HIPER COMPETENCE

Vi utbildar för framtiden

De flesta företag berörs just nu av digitaliseringen, oavsett om man är ett renodlat teknikföretag eller använder IT som en del av sin verksamhet. För att förbli konkurrenskraftig måste man kunna använda tekniken på rätt sätt. 

Medarbetarna behöver effektiva och smarta lösningar för att kunna tillgodose sitt löpande behov av kompetensutveckling.

V arbetar med kompetensförsörjning genom olika typer av utbildningar för att hjälpa både verksamheter och individer.

HIPER – High Performance through Technology

 

LÄS MER OM VÅRA UTBILDNINGAR
Vem är våra företagsutbildningar aktuella för?

De flesta som söker sig till oss arbetar inom IT, industri eller mjukvaruutveckling. Både personer från linjeroller och från konsultorganisationer. Vi har utbildningar och kurser som riktar sig till individen eller hela teamet.

Vi har utbildningar som leder till fördjupade kunskaper inom specifika områden samt bredare utbildningar som gör att medarbetare kan axla helt nya roller i organisationen.

Kännedom om verkligheten!

Vi som arbetar inom HIPER och utbildar har själva erfarenhet från linjeroller och konsultorganisationer inom svensk industri, IT och mjukvaruutveckling. Vi vet av egen erfarenhet vilka kompetenser som behövs.

Teori praktik

Under våra utbildningar arbetar du i din egen arbetsroll parallellt och på så sätt kan du tillämpa det du lär dig. Vi kombinerar också fysiska föreläsningar och workshops med interaktiva online-moduler, för att du ska få en flexibel och smidig vardag.

Samarbete med arbetslivet

Alla våra utbildningar är framtagna tillsammans med det nätverk av IT- och industri/teknikbolag som vi arbetar med och innehållet är förankrat i deras behov.

Kontakta oss

Malmö & Lund
hej@hiper.se
0705-631917